Welkom

Welkom bij Pura

Pura staat voor Puur Anders en is het latijnse woord voor PUUR

Bij woon- en zorgresidentie PURA staat “kwaliteit van het leven” en “het beleven” van de bewoner centraal. Binnen onze woonondersteuning is het de betrachting om binnen de ondersteuningsnoden van de bewoner, de invulling van kwaliteitsvol leven te realiseren.

 

Dit wordt verwezenlijkt door een breed aanbod aan gevarieerde en zinvolle dagbestedingen te voorzien waarbij zowel vraag- als aanbod gestuurd kan worden en deze beide zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. We willen hierbij een veilige thuis bieden met een warme, gedreven en dynamische dienstverlening waarbij open communicatie en vertrouwen de basis vormen..

Woon- en zorgresidentie PURA biedt woon- en dagondersteuning aan volwassen personen met een lichte tot matige mentale beperking die niet in het gewone arbeidscircuit aan het werk kunnen.

 

Wanneer thuis wonen als gevolg van bovenstaande beperking, eventueel met bijkomende problemen moeilijk wordt, kan een residentiële opvang in residentie PURA een oplossing bieden. Residentie PURA biedt voor de bewoners tevens dagondersteuning aan, zowel in de vorm van groepsdagbesteding als individuele dagbesteding, dit van maandag tot vrijdag.

 

Naast het voltijds verblijven in onze residentie is er tevens de mogelijkheid tot semi-residentiële opvang door middel van het uitgebreid aanbod aan dagbesteding, dit in de voor- en/of namiddag.

Interesse voor dit uniek project?

Vraag onze informatiefolder aan.

Arthur Odevaertstraat 5, 9688 Maarkedal - Schorisse

info@zorgresidentiepura.be